การ mounting ของ Mac OS

การ mount คือการทำให้คอมพิวเตอร์เรารู้จักอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อจะได้เรียกขึ้นมาใช้งานได้ เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อบน Mac ไฟล์จะถูกเก็บในฐานข้อมูลNetInfoและสร้าง Directory ในการเก็บค่า การเชื่อมต่ออุปกรณ์ อย่างเช่น การ mount floppy หรือการนำเครื่อง Dreamboxต่อเชื่อมกับ Harddisk จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านLAN เพื่อใช้ในการบันทึกรายการต่างๆลงใน Harddisk ของ PC ข้อดีของการ mount คือจะช่วยตรวจสอบอุปกรณ์นั้นๆ ก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่เพื่อจะได้รู้ล่วงหน้าว่าอุปกรณ์ตัวที่กำลังจะเปิดมีปัญหารึเปล่า หากมีจะได้หาอุปกรณ์ตัวอื่นมาแทน เช่น ถ้าเรา mount floppy แล้วมันเตือนว่า floppy disk ของเรามีปัญหา เราก็จะได้เปลี่ยน disk ซึ่งปลอดภัยกว่า เพราะถ้าหากเราทำการบันทึกข้อมูลลงใน disk ที่มีปัญหา ก็อาจจะทำให้ข้อมูลเราเสียหายได้ และก่อนถอดอุปกรณ์นั้นๆ ออก ต้องทำการ unmount (คำสั่ง umount) ก่อนทุกครั้ง เช่น หากเรามีการ copy ข้อมูลลงบน floppy เมื่อเราสั่ง umount จะเห็นว่าที่ floppy drive มีการทำงาน ให้รอจนไฟแสดงสถานะการทำงานที่ floppy drive ดับก่อน เนื่องจากระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบอุปกรณ์นั้นๆ จนจบขั้นตอนทุกอย่าง ทำให้ไม่เกิดปัญหาว่าข้อมูลลง floppy ไม่ครบ (ถ้าข้อมูลลง floppy ไม่ครบ จะทำให้นำไปเปิดที่เครื่องอื่นไม่ได้ และอาจทำให้ข้อมูลเสียหาย) http://www.opentle.org/th/node/2618 น.ส.ชุตินันท์ กลำพากร ID : 1490700075 วิชา IT430 : Operating Syatem Section : 6421

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: